இறுதி அட்டை

  • End cover

    இறுதி அட்டை

    பொருள்: HT250
    இலகு ரெயில், குறைந்த மாடி வாகனம், அதிவேக ரயில், புல்லட் ரயில் மற்றும் டிராம் ஆகியவற்றுக்கு பொருந்தும், இறுதி அட்டைகளின் திறன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட துண்டுகள்; வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறப்பு, நாங்கள் பாம்பார்டியர் (சீனா & யூரோப்), ஸ்கோடா (செக்), சீனா ரயிலுக்கு வழங்கினோம்.