உபகரணங்கள்

உபகரணங்கள்

உயர் துல்லிய கருவி காட்சி

OKUMA MCR-C இரட்டை நெடுவரிசை எந்திர மையம் (5-முகம் எந்திரம்)

OKUMA  MCR-C  Double-Column Machining Center (5-Face Machining)

ஹார்ட்ஃபோர்ட் SW-323 இரட்டை நெடுவரிசை இயந்திர மையம்

Hartford SW-323 Double-Column Machining Center

MAZAK HCN6800-I கிடைமட்ட எந்திர மையம்

MAZAK HCN6800-I Horizontal Machining Center

DOOSAN HM805 கிடைமட்ட எந்திர மையம்

DOOSAN HM805 Horizontal Machining Center

WIA KH63H கிடைமட்ட எந்திர மையம்

WIA KH63H Horizontal Machining Center

WIA KH80G கிடைமட்ட எந்திர மையம்

WIA KH80G Horizontal Machining Center

YOUJI KV-1200ATC செங்குத்து லேத்

YOUJI KV-1200ATC Vertical Lathe

DOOSAN DNM515 செங்குத்து இயந்திர மையம்

DOOSAN DNM515 Vertical Machining Center

டூசன் மைனக்ஸ் 6550 செங்குத்து எந்திர மையம்

DOOSAN Mynx 6550 Vertical Machining Center

WIA F650 / 50 செங்குத்து இயந்திர மையம்

WIA F65050 Vertical Machining Center

AMADA AE2510NT சர்வோ டிரைவ் டரட் பஞ்ச் பிரஸ்

AMADA AE2510NT  Servo Drive Turret Punch Press

AMADA HG1303 வளைக்கும் ஆட்டோமேஷன்

AMADA HG1303  Bending Automation

அமடா எல்சிஜி 3015 லேசர் கட்டிங் சிஸ்டம்

AMADA LCG 3015  Laser Cutting System

SAF-FRO DIGI @ WAVE 500 கையேடு MIG-MAG வெல்டிங்

SAF-FRO DIGI@WAVE 500  Manual MIG-MAG Welding

ஹெக்ஸாகன் இன்ஸ்பெக்டர் 15.30.10 மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர் 12.15.10 

அளவிடும் இயந்திரத்தை ஒருங்கிணைத்தல்

HEXAGON Inspector 15.30.10 and Inspector 12.15.10

தலைவர் அதிசய தொடர் N10128

அளவிடும் இயந்திரத்தை ஒருங்கிணைத்தல்

Leader Miracle Series N10128  Coordinate Measuring Machine