சுய சேவை உபகரணங்கள்

  • Beverage equipment

    பான உபகரணங்கள்

    பயன்படுத்த எளிதானது, சுத்தம் செய்வதில் சிக்கல் இல்லை, காபி தூள் சேமிப்பதில் சிக்கல் இல்லை, மேலும் நிலையான காபி உற்பத்தி (புதியவர் சரியான காபியையும் செய்யலாம்), குறுகிய காத்திருப்பு நேரம், சிறந்த விலை
  • Tool cabinet

    கருவி அமைச்சரவை

    சேமிப்பக அமைச்சரவை, அணுகல் அமைப்பு, வீடியோ கண்காணிப்பு அமைப்பு, பின்னணி மேலாண்மை அமைப்பு, அடையாள அடையாள அமைப்பு மற்றும் பிற துணை அமைப்புகள் உட்பட, வசதியான சேவை வசதிகளாக, அதிக அதிர்வெண் பயன்பாடு, நல்ல பயனர் ஒட்டுதல், கடுமையான தேவை மற்றும் பிற பண்புகள் ஆகியவை அடங்கும். கருவி அமைச்சரவை ஏற்கனவே உள்ள குறைபாடுகளை தீர்க்கவும் பயனர் அனுபவத்திற்கு பொருந்தும்.